TIP NA PREŽITIE - PRVÁ POMOC PRI BODNUTÍ NOŽOM

26.02.2021Prvá pomoc pri bodnutí obetí, aby mali čo najlepšiu šancu na prežitie. 

Trestná činnosť s nožmi je na vzostupe, medzi mladými ľuďmi je viac smrteľných úrazov a zranení, ako kedykoľvek predtým. Čo môžeme urobiť na ochranu našich detí? Jedným z praktických riešení je výučba zručností prvej pomoci na školách, ktoré zaznamenali nárast počtu násilných trestných činov.

Prvá pomoc pri bodnutí nožom:

Pred poskytnutím prvej pomoci sa vždy uistite, že je oblasť bezpečná a nehrozí vám žiadne nebezpečenstvo. Chráňte sa a ak je to možné noste rukavice. Porozprávajte sa s obeťou a rýchlo zistite, či reaguje alebo či je v bezvedomí. Ak je v bezvedomí a dýcha, uložte osobu do stabilizovanej polohy a odstráňte akékoľvek zjavné krvácanie. Ak je v bezvedomí a nedýcha - ak dôjde k život ohrozujúcemu krvácaniu, ktoré nie ste schopní zastaviť priamym tlakom bezodkladne volajte záchrannú službu 112 

Ako zastaviť krvácanie:

Krvácanie môže byť :

- vonkajšie (krvácanie z tepny alebo žily)

- vnútorné (krvácanie do telesnej dutiny) 

Vonkajšie krvácanie - Krvácanie z veľkej tepny bude mať za následok jasne červenú penivú krv, ktorá z tela pulzuje. Je to mimoriadne vážne a predstavuje katastrofické krvácanie. Tento druh krvácania môže niekoho zabiť už za pár minút. Osudným sa môže stať aj krvácanie z veľkej žily, krv býva tmavočervená a skôr prúdi ako pulzuje. Venózne krvácanie sa dá ľahšie zastaviť.

V usmerneniach Európskej rady pre resuscitáciu o katastrofickom krvácaní z roku 2015 sa uvádza, že škrtidlo sa použije, až po vyskúšaní priameho tlaku, priložením hemostatického krytia (obväzu) alebo inej čistej tkaniny na miesto poranenia, ktoré je nedostatočné. 

Priamy tlak na ranu je pre poskytovateľa prvej pomoci vždy prvou voľbou pri poskytnutí prvej pomoci. 

Ak je to možné vydržte aspoň 10 minút, pretože kým sa zrazeniny vytvoria, trvá to dlho. 

Ak je to možné, postihnuté miesto polohujeme nad úrovňou srdca. 

Neustále kontrolujte životné funkcie, úroveň vedomia a dýchanie - počítajte s tým, že sa môžu zhoršiť.Ak krváca rana okolo cudzieho telesa, tlačíme okraje rany smerom k cudziemu telesu.

Katastrofické krvácanie:

Väčšinu krvácaní je možné ovládať priamym tlakom. Pri katastrofickom krvácaní však môže obeť stratiť kritické množstvo krvi už za 3 minúty. S vonkajším katastrofickým krvácaním bude veľa krvi. Ak je krvácanie z končatiny a vy nemôžete krvácanie zastaviť pomocou priameho tlaku, budete potrebovať škrtidlo. Ak je krvácanie v trupe tela, budete musieť vyhľadať zdroj krvácania. Po identifikácii zdroja krvácania je potrebné dutinu zaplniť improvizovaným alebo ideálne komerčným sterilným hemostatickým obväzom. Na ošetrenie otvorenej rany na hrudníku je najlepšie nepoužívať vzduchotesné obväzy. Namiesto toho nechajte ranu otvorenú a prípadné krvácanie kontrolujte priamym tlakom alebo neokluzívnym obväzom.

Škrtidlo:

Ak niekto krváca z končatiny a krvácanie pulzuje a nie je ho možné zastaviť priamym tlakom, musíte použiť škrtidlo. Originálne škrtidlo z obchodu bude nepochybne efektívnejšie a ľahšie použiteľné (kto ho však pri sebe má, že), improvizované škrtidlo však bude fungovať tiež a pri správnom použití zachráni život. Štúdia z roku 2012 zistila, že takmer štvrtina úmrtí vo vojnách v Iraku a Afganistane bolo "potenciálne možné prežiť", ak by bolo poskytnuté kontrolované ovládanie krvácania či už priamym tlakom na ranu alebo použitím škrtidla.

Oldai Concepts