Prológ

Trvalo niekoľko generácií vybudovať Slovensko. Každá generácia slovanov bojovala za tieto kopce a chránila ich, aby poskytla svojim rodinám lepší život. Sloboda a príležitosť sa neodovzdávajú ani nededia. Platí sa za ne krvou.

Poslanie (Mission)

Každý deň sa snažíme navrhovať a vyrábať produkty, ktoré presahujú očakávania používateľov. Počúvame spätnú väzbu našich zákazníkov, ako keby boli s nami pri rysovacej doske. Neustále zdokonaľujeme funkčnosť naších produktov a posúvame štandardy. Taktické oblečenie a výstroj na každodenné dobrodružstvo.

Objav Oldai Concepts®

Epilóg

Prinášame hodnotu odvahy a slobody.