Prenájom strelnice RENT1, RENT2, RENT3

Miesto konania 

Strelnica OTAC / OTAC Training Range

Dĺžka strelnice

20m

Cena za prenájom RENT1

5€ / osoba / hod

Cena za prenájom RENT2

10€ / osoba / 3 hod

Cena za prenájom RENT3

30€ / skupina 4 osoby / 3 hod

Prenájom strelnice RENT1, RENT2, RENT3

- streľba bez inštruktora avšak pod dohľadom poverenej osoby

- streľba z vlastnej zbrane kategórie D, okrem palnej zbrane na streľbu nábojmi typu flobert patriacej tiež do kategórie D

- ponúkame vám aj možnosť zapožičať si zbrane priamo od nás *nie je zahrnuté v cene prenájmu strelnice

- poplatok za zapožičanie AEG zbrane 5€ / osoba

- strelivo do AEG zbrane (6mm BBs 0.25g) *nie je zahrnuté v cene prenájmu strelnice

- poplatok za strelivo (6mm BBs 0.25g) 300ks / 1€

- poplatok za strelivo (6mm BBs 0.25g) 600ks / 2€

- poplatok za strelivo (6mm BBs 0.25g) 900ks / 3€

- poplatok za strelivo (6mm BBs 0.25g) 4000ks / 13€

- po dohode s nami - vlastné strelivo